รายการเครื่องจักรมือสอง  [ เครื่องอื่นๆ ]
VEB SFXFB 1100/6000
VEB SFXFB 1100/6000
Specifications
Brand VEB
Model SFXFB 1100/6000
Serial No. 2715
Controller  
Table
Table Overall Size (mm) 1260x6000
Max. Loading (Kgs)
T-Slots   (mm)  
Travels
X-Axis (mm) 1000
Y-Axis (mm) 6000
Z-Axis (mm) 500
Spindle
Taper   (BT/ISO)
Speeds   (RPM)
Motor-Peak/30min./Cont (Kw/Nm)  
Cutting Feed rate (m/min)  
Rapid Feed Rate X/Y/Z (m/min)  
Axis Motor X/Y/Z (Kgs)  
Automatic
Tool
Change
Type Of Tool (BT/ISO)
Max. Tool Length (mm.)
Tool Diameter (mm.)
Max. Tool Weight (Kgs)
Ball Screw
On 3 Axis
Diameter x Pitch (mm.)  
Precision Grade (mm.)  
Coolant Pump Motor    
Lubricant Pump Motor    
Floor Space Of Machine (mm.) 12900x3200x3400
Machine Net Weight (Kg.)  
พลังงานทดแทนWood Pellet (Japan)Pellet Gas Burner (Japan)
รายการเครื่องจักรใหม่
เครื่องกลึงซีเอ็นซีCNC Lathe Machine
Rhinos 1450
CNC Lathe Machine
T-Pow L250-S
รายการเครื่องจักรมือสอง