รายการเครื่องจักรมือสอง  [ เครื่องอื่นๆ ]
GRINDING MASTER 4000<br>MLSB/2-1300
GRINDING MASTER 4000
MLSB/2-1300
Specifications
Brand GRINDING MASTER 4000
Model MLSB/B2-1300
Serial No. TP 2019-01
Controller
Table Size 1220x2440
GRINDING
ALUMINIUM (mm) SURFACE FINISH
ROUGH
THICKNESS 1.5-10
STAINLESS (mm) SURFACE FINISH
ROUGH
THICKNESS 1.5-10
SUPERLEEN (mm) SURFACE FINISH
ROUGH
THICKNESS 2-10
TAPLON (mm) SURFACE FINISH
ROUGH
THICKNESS 2-10
Motor Conveyor (mm.) Siephan-Werke Hameln Varibelt
380-420y 144 u/mim A 9.8
Motor Slide   Cnord 0.55KW 3PH 220/380-420 V
2.5/1.45-1.47 A
Motor Coollant   Brnkmann-pumen 160 I/min 1.1kw
50hz 2700min 220-2502 4.3A
Motor Magnet   Motor 40 W 180 V 0.3A
NI/N2 1000/1.7 U/MIN
Motor Paper   Motor 15S3 25%W 220-255 4 A
680/12.5 380/440 YV 0.4/0.22A
Motor Wheel   3 PH 15.5/18.5 KW GOS 0.89/0.93
50 HZ 380V 29.5/34A 1470/2930
MIN/RPM 3PH 15KW 1455 MIN/RPM
380/990 V 30/17A 50 HZ 0.81KW
1.1/0.63A 1360/1632 MIN/ 50/60 HZ
GOS 0.73/0.72
Coolant Pump Motor
Lubricant Pump Motor
Floor Space Of Machine (mm.) 8000x4800x3000
Machine Net Weight (Kg.)
พลังงานทดแทนWood Pellet (Japan)Pellet Gas Burner (Japan)
รายการเครื่องจักรใหม่
เครื่องกลึงซีเอ็นซีCNC Lathe Machine
Rhinos 1450
CNC Lathe Machine
T-Pow L250-S
รายการเครื่องจักรมือสอง