รายการเครื่องจักรมือสอง  [ เครื่องโลหะแผ่น ]
WUXI METALLURGAL<br>MACHINE PLANT
WUXI METALLURGAL
MACHINE PLANT
Specifications
Brand WUXI METALLURGAL MACHINE PLANT
Model W-67-Y-100/3200
Serial No. 1026   | Year 1993
Controller
BENDING
STEEL (mm) 6 95 degree
STEEL (mm) 0.5 45-100 degree
STAINLESS (mm) 4 95 degree
STAINLESS (mm) 1 45-100 degree
Coolant Pump Motor    
Lubricant Pump Motor    
Floor Space Of Machine (mm.) 3200x1500x2300
Machine Net Weight (Kg.)  
พลังงานทดแทนWood Pellet (Japan)Pellet Gas Burner (Japan)
รายการเครื่องจักรใหม่
เครื่องกลึงซีเอ็นซีCNC Lathe Machine
Rhinos 1450
CNC Lathe Machine
T-Pow L250-S
รายการเครื่องจักรมือสอง