รายการเครื่องจักรมือสอง  [ เครื่องโลหะแผ่น ]
TL B-4238
TL B-4238
   เครื่องตัด
Specifications
Brand TL เครื่องตัด
Model B-4238
Serial No.
Controller
CUTTING
STEEL (mm) 12
STEEL (mm) 6
STAINLESS (mm) 10
STAINLESS (mm) 6
Coolant Pump Motor    
Lubricant Pump Motor    
Floor Space Of Machine (mm.) 3200x1500x2500
Machine Net Weight (Kg.)  
พลังงานทดแทนWood Pellet (Japan)Pellet Gas Burner (Japan)
รายการเครื่องจักรใหม่
เครื่องกลึงซีเอ็นซีCNC Lathe Machine
Rhinos 1450
CNC Lathe Machine
T-Pow L250-S
รายการเครื่องจักรมือสอง