รายการเครื่องจักรมือสอง  [ เครื่องเจียรมือ ]
CHINA M 7130
CHINA M 7130
Specifications
Brand CHINA
Model M 7130
Serial No. 9979
Controller  
Table
Table Overall Size (mm) 1000x300
Travels
X-Axis (mm) 1000
Y-Axis (mm) 300
Z-Axis (mm) 350
Tail Stock Taper
Max. Turning Dia
MAX.Work (mm)
Motor (Kw.) 4.5 kw 1440RPM 220/380V 16.3A
Hy. Pump Motor (Kw.)
Coolant Pump Motor (Kw.) 139A 380Y V 120W 50Hz
Lubricant Pump Motor (Kg.)
Floor Space Of Machine (mm.) 1000x1900x2180
Machine Net Weight (Kg.) 3.38 TON
พลังงานทดแทนWood Pellet (Japan)Pellet Gas Burner (Japan)
รายการเครื่องจักรใหม่
เครื่องกลึงซีเอ็นซีCNC Lathe Machine
Rhinos 1450
CNC Lathe Machine
T-Pow L250-S
รายการเครื่องจักรมือสอง