รายการเครื่องจักรมือสอง  [ เครื่องกัดเฟือง ]
PFAUTER
PFAUTER
Specifications
Brand PFAUTER
Model
Serial No.
Controller  
Table
Table Overall Size (mm) 150
Travels
X-Axis (mm) 170
Z-Axis (mm) 210
Swing Over Cross Slide (mm)
Distance Between Center (mm) 190
Tail Stock Quill Dia X Travel Dia x Len.
Max. Turning Dia f300x100
Rotation Angle (Degree)
Motor (Kw.)
Hy. Pump Motor (Kw.)
Coolant Pump Motor (Kw.)
Lubricant Pump Motor (Kg.)
Floor Space Of Machine (mm.) 1400x700x1600
Machine Net Weight (Kg.)
พลังงานทดแทนWood Pellet (Japan)Pellet Gas Burner (Japan)
รายการเครื่องจักรใหม่
เครื่องกลึงซีเอ็นซีCNC Lathe Machine
Rhinos 1450
CNC Lathe Machine
T-Pow L250-S
รายการเครื่องจักรมือสอง