รายการเครื่องจักรมือสอง  [ เครื่องมิลลิ่งมือ ]
WAKAYAMA<br>SB-80,788
WAKAYAMA
SB-80,788
Specifications
Brand WAKAYAMA
Model SB-80
Serial No. 788
Controller  
Table
Table Overall Size (mm) 800x1000
Max. Loading (Kgs)
T-Slots   (mm) 22x38x22x16
Travels
X-Axis (mm) 900
Y-Axis (mm) 1200
Z-Axis (mm) 600
Spindle
Taper   (BT/ISO) Morse No.5
Speeds   (RPM) 137-1000
Motor-Peak/30min./Cont (Kw/Nm) 5.5 Kw50-60 200-200V 23-21A 1440-1730RPM
Cutting Feed rate (m/min)
Rapid Feed Rate X/Y/Z (m/min)
Axis Motor X/Y/Z (Kgs)  
Rotation Angle (mm.)
Automatic
Tool
Change
Type Of Tool (BT/ISO) DIA 44.5
Max. Tool Length (mm.) 90-250
Tool Diameter (mm.) Face Dia 160
Max. Tool Weight (Kgs) 15 Kg
Ball Screw
On 3 Axis
Diameter x Pitch (mm.) X TR 38P7-Y TR 44P7
Precision Grade (mm.)
Coolant Pump Motor  
Lubricant Pump Motor  
Floor Space Of Machine (mm.) 2000x3800x2500
Machine Net Weight (Kg.) 6390
พลังงานทดแทนWood Pellet (Japan)Pellet Gas Burner (Japan)
รายการเครื่องจักรใหม่
เครื่องกลึงซีเอ็นซีCNC Lathe Machine
Rhinos 1450
CNC Lathe Machine
T-Pow L250-S
รายการเครื่องจักรมือสอง