รายการเครื่องจักรมือสอง  [ เครื่องกลึง ]
OKUMA HOWA ACT-416,12036
OKUMA HOWA ACT-416,12036
OKUMA HOWA ACT-416,12035
OKUMA HOWA ACT-416,12035
OKUMA HOWA ACT-416,12034
OKUMA HOWA ACT-416,12034
MORI SEIKI TSN-1A
MORI SEIKI TSN-1A
MORI SEIKI SL-25 6T
MORI SEIKI SL-25 6T
MORI SEIKI SL-15
MORI SEIKI SL-15
MORI SEIKI SL-2
MORI SEIKI SL-2
MORI SEIKI SL-4
MORI SEIKI SL-4
พลังงานทดแทนWood Pellet (Japan)Pellet Gas Burner (Japan)
รายการเครื่องจักรใหม่
เครื่องกลึงซีเอ็นซีCNC Lathe Machine
Rhinos 1450
CNC Lathe Machine
T-Pow L250-S
รายการเครื่องจักรมือสอง