พลังงานทดแทน
Wood Pellet (Japan)
Wood Pellet (Japan)

木製パレットバイオマスからの燃料

WOOD PELLET

for earth       for us

 


  木製パレット はバイオマスを用いてプレス工程で小さな棒状態
  の燃料である。そのため、このようにバイオマス
  の発熱量や湿度が全て均一にある。

  木製パレットの有用性
  ― 年々少なくなってきた石油や自然ガスのよう
  な化石資源の代替として用いられる資源。
  ― 二酸化炭素を循環させ、自然界に全く悪影響
  を与えない。
  ― タイの特徴を活かして農業より残されたバイ
  オマスを用いてエネルギー不足であるタイの弱点
  を補強できる。
  ― 輸送にリスクがなく。

  原産地
  木製パレット原料は、家具工場や製材所、または
  農業副産物製造所などの木製関連製造業よりの副
  産物(森林からは全く使用していません)。

 

  燃料性分析結果
  発熱量      (Heat Calorific Value)     4,263 kcal/kg
  湿度          (Moisture)                      9%
  灰分          (Ash)                              2%

 

  木製パレットは従来のバイオマス燃焼システムに
  は有効に用いられるが、最も有効に用いられるの
  は特別にデザインされた専用燃焼システムである。

 

製造会社 
Pharma and Energy Co., Ltd.
149/1 M5 Trang-Kantang National Route,
Bangmak Sub-District, Kantang District,


販売会社
 
Thai Dynamics Master Co., Ltd.
1070 M3 Soi Thanpuying, Theparak Rd.,
Theparak Sub-District, Muang District, Samutprakarn
Tel: +66-2-758-1490-9 Fax: +66-2-755-6686

พลังงานทดแทนWood Pellet (Japan)Pellet Gas Burner (Japan)
รายการเครื่องจักรใหม่
เครื่องกลึงซีเอ็นซีCNC Lathe Machine
Rhinos 1450
CNC Lathe Machine
T-Pow L250-S
รายการเครื่องจักรมือสอง